Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Detekujte škodlivé organismy statisticky průkazným způsobem

Vydáno: 29. 9. 2020
Autor: KM EFSA

On-line, 21. října 2020, 15:00 – 16:00 hod.

V kontextu nového nařízení v oblasti zdraví rostlin (2016/2031) provádí členské státy pravidelné průzkumy regulovaných škodlivých organismů. Pro podporu členských států EFSA vyvinul sadu nástrojů pro sledování škůdců, která pomáhá při přípravě a navrhování průzkumů. Tento webinář se zaměří na navrhování detekčních průzkumů zaměřených na dokládání absence organizmu nebo jeho detekování v raných fázích epidemie.

Webinář provede účastníky procesem navrhování statisticky průkazného a na riziku založeného detekčního průzkumu.

Webinář je příspěvkem EFSA k Mezinárodnímu dni zdraví rostlin.

Přístup k on-line registraci a další informace naleznete na webu EFSA.

Během semináře budou mít účastníci možnost klást doplňující dotazy, které bude EFSA zodpovídat ústně nebo písemně po akci. Záznam webináře EFSA zveřejní na svých webových stránkách.

Maximální počet účastníků je omezen na 500.

Zdroj: EFSA