Bezpečnost potravin

Vzdělávání v oblasti rozvoje údržby zeleně

Vydáno: 5. 4. 2007
Autor: pospisilova

Vzdělávací kurz pořádaný Střední zemědělskou školou Dalovice z grantového projektu.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE se stala příjemcem finanční podpory z grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Z těchto prostředků byl v polovině února 2007 zahájen bezplatný vzdělávací kurz zaměřený na vzdělávání v oblasti péče o zeleň.
Více než 40 účastníků nejen z Karlovarského kraje má možnost bezplatně absolvovat profesní vzdělávání v oblasti zahradních a krajinářských úprav, trávníkářství (zakládání, ošetřování a regenerace trávníků), moderních trendů v komunální technice využívané při údržbě městské zeleně a techniky využívané při údržbě trávníkových ploch, včetně techniky pro údržbu sportovních trávníků a golfových greenů.
Účastníky vzdělávacího kurzu jsou odborníci úřadů státní správy a samosprávy, lektoři a konzultanti z oblasti zakládání a údržby zeleně, učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí napomáhajících vzdělávání dospělých, greenkeepeři a odborníci na údržbu zeleně a krajiny. Všichni mají možnost v průběhu 16 měsíců absolvovat 128 hodin přednášek a 96 hodin praktických cvičení.  K tomu je navíc připraven doprovodný  program specializovaných seminářů. V průběhu prvního bloku výuky proběhl seminář s využití softwarového produktu pro krajinné plánování, připravuje se seminář postihující komplexní problematiku bezpečnosti práce při údržbě zeleně.
Na zajištění výuky se podílí odborníci z Mendlovy zemědělské a lesnické fakulty v Brně, odborníci profesních firem a pracovníci výzkumných ústavů.
Celý projekt „Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně“ v Karlovarském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Další informace lze získat na www.szes-dalovice.cz/zelene-vzdelavani

Mgr. Vladimír Zicha, koordinátor projektu, SZeŠ Dalovice
vladimir-zicha@volny.cz, tel. 736 514 081

TISKOVÁ ZPRÁVA – SZeŠ Dalovice