Bezpečnost potravin

Výzva pro zájemce o členství ve Správní radě EFSA

Vydáno: 31. 7. 2009
Autor: berankova1

Výzva k vyjádření zájmu o místo člena Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Žádosti se vztahují na místa 7 ze 14 členů Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002.

Mezi povinnosti Správní rady EFSA patří zejména všeobecné sledování práce úřadu, zajišťující, že úřad provádí své poslání a vykonává svěřené úkoly v souladu se svým pověřením a se zásadou nezávislosti a průhlednosti, dále jmenování výkonného ředitele na základě seznamu vypracovaného Komisí a v případě potřeby jeho odvolání, Správní rada jmenuje členy Vědeckého výboru a vědeckých komisí (panelů) EFSA, které jsou zodpovědné za poskytování vědeckých stanovisek úřadu, schvaluje roční a víceleté pracovní programy úřadu, výroční souhrnné zprávy o činnosti a interní a finanční předpisy úřadu. Rada funguje prostřednictvím formálních schůzí, soukromých zasedání, neformálních kontaktů mezi členy, a také korespondence.

Jazykem dokumentů , korespondence Správní rady EFSA a soukromých či neformálních schůzí je angličtina. Při formálních schůzích je pro členy v případě potřeby k dispozici tlumočení. Správní rada se schází pětkrát až šestkrát za rok, převážně v Parmě, ale v případě potřeby i na jiných místech Evropské unie, v době českého předsednictví Radě EU se 31. března 2009 uskutečnilo její zasedání v Praze.

Výzva pro zájemce o místo člena Správní rady EFSA v českém jazyce se nachází ZDE na webových stránkách Evropské komise.