Bezpečnost potravin

Výzva k vyjádření zájmu o místo člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 28. 5. 2015
Autor: KM EFSA

Termín pro podání přihlášek: 8. července 2015

Dne 13. května 2015 byla v Úředním věstníku EU publikována výzva k vyjádření zájmu o místo člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Přihlášky se vztahují na místa 7 ze 14 členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, kterým končí mandát 30. června 2016.

Členové správní rady musí splňovat nejvyšší úroveň odborné způsobilosti zahrnující bohaté zkušenosti v příslušném oboru a být odhodláni jednat nezávisle.

Uchazeči vyplní online formulář přihlášky a formulář prohlášení o zájmech obsahující konkrétní závazky a čestná prohlášení. Uchazeči budou muset po svém jmenování Radou činit každoročně písemná prohlášení o zájmech a na každém zasedání správní rady informovat o veškerých zájmech, které by mohly být považovány za ohrožující jejich nezávislost ve vztahu k bodům pořadu jednání.

Další informace o pozici člena správní rady, způsobu výběru a hodnotících kritériích, jakož i detailní postup pro podání přihlášky naleznete v přiloženém Úředním věstníku EU.

Termín pro podání přihlášek: 8. července 2015

Zdroj: EK: Call For Expressions Of Interest For The Position Of Member Of The Management Board Of The European Food Safety Authority