Bezpečnost potravin

Výzva k účasti na stáži v EFSA

Vydáno: 15. 3. 2022
Autor: KM EFSA

Termín pro přihlášení je 25. dubna 2022

VÝZVA K ÚČASTI NA STÁŽI V EFSA 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se sídlem v italské Parmě
otevírá pracovní místa pro
stážisty
(všechna oddělení a útvary)

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2022 o půlnoci (místního času).

Je tato stáž pro mě?

Jste mladá/ý absolvent/ka a hledáte zajímavou zkušenost v podnětném, dynamickém a multikulturním pracovním prostředí? Zajímá Vás kariéra v evropské agentuře? Chcete přispět k posilování udržitelnějšího a bezpečnějšího potravinového systému v EU?

Pak už nehledejte dál a přihlaste se na 12měsíční stáž v EFSA!

Traineeship call 2022

Hledáme nové motivované talenty z různých akademických a profesních prostředí (vědci, odborníci na komunikaci a právo, IT experti atd…). V EFSA budou Vaše nápady, dovednosti a talent v centru pracovního prostředí založeného na spolupráci a umožní Vám přispívat k zajišťování bezpečnosti potravin milionů občanů. Využijte příležitosti a získejte užitečnou a náročnou zkušenost! 

Pod dohledem svého poradce pro stáže v rámci oddělení, do kterého budete přidělen/a budete mít příležitost:

 • získat přímé zkušenosti s prací vědecké agentury EU a rozvíjet nové schopnosti a dovednosti v souladu s vašimi osobními zájmy a profesními aspiracemi;
 • přispívat k celkovým cílům jednotky tím, že budete pomáhat při vypracovávání dokumentů a zpráv, zpracovávat vědeckou a/nebo administrativní práci a zajišťovat včasné sdělování výsledků;
 • přispívat ke konkrétním projektům a činnostem novými nápady a inovativními řešeními;
 • přispívat k plánování a monitorování činností oddělení;
 • účastnit se několika školení, která vám pomohou profesně růst.


Jaká jsou výběrová kritéria?

Ke dni uzávěrky přihlášek musíte splňovat následující požadavky:

I.    Kritéria způsobilosti

 • získat k datu uzávěrky přihlášek vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let (minimální národní kvalifikace viz příloha I);
 • mít dobrou znalost angličtiny (minimální úroveň: B2 podle CEFR);
 • dříve nebýt stážistou ani zaměstnancem EFSA v žádné funkci a nepobírat žádný druh odměny;
 • splňovat požadavky na bezúhonnost potřebné pro výkon dané funkce (např. čestné prohlášení o tom, že nemáte záznam v trestním rejstříku).

II.    Kritéria výběru

a) Zkušenosti a znalosti 

Znalosti/ zkušenosti v oblasti související s činností EFSA.

b) Kompetence

 • Práce s ostatními: schopnost navazovat/udržovat dobré vztahy s členy týmu, projevovat ochotu učit se o ostatních a od ostatních a neustále prokazovat efektivní řečnické a naslouchací dovednosti;
 • Plánování práce pro dosažení výsledků: schopnost odevzdávat práci včas, přinášet přidanou hodnotu službě a identifikovat a organizovat zdroje potřebné k efektivnímu provedení vlastní práce;
 • Řízení projektů: schopnost efektivně řídit čas, zdroje a informace pro dosažení očekávaných výsledků projektu;
 • Prokázat politickou obratnost a strategickou agilitu: schopnost myslet nestandardně, přijímat změny potřebné k vytvoření funkčních řešení a hledat a navrhovat účinné iniciativy pro změny.
 • Komunikace v angličtině: schopnost efektivně komunikovat v angličtině.

 

Zdroj: EFSA