Bezpečnost potravin

Výzva k řešení projektu: Vývoj a harmonizace spolehlivých postupů vzorkování pro generování dat pro hodnocení rizik GM rostlin

Vydáno: 9. 1. 2014
Autor: KM EFSA

Termín: 12. 3. 2014

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyzývá všechny potenciální zájemce k podání návrhu k řešení projektu „Vývoj a harmonizace spolehlivých postupů vzorkování pro generování dat pro hodnocení rizik GM plodin“ (Development and harmonisation of reliable sampling approaches for generation of data supporting GM plants risk assessment (OC/EFSA/GMO/2013/04)).

Cílem projektu je:
a) identifikovat obecné a specifické potřeby v oblasti hodnocení rizik GM rostlin, pokud jde o vzorkování;
b)  identifikovat vědecky uznané strategie vzorkování a posoudit jejich vhodnost ke generování dat pro hodnocení rizik;
c) vyvinout a verifikovat vhodné vzorkovací metody pro sběr testovacího materiálu nezbytného pro hodnocení rizik GM plodin.

Všechny informace, vč. přihlášek do tendru naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA: Call for tender – Development and harmonisation of reliable sampling approaches for generation of data supporting GM plants risk assessment (OC/EFSA/GMO/2013/04)