Bezpečnost potravin

Výzva EFSA: monitorovaní perfluoralkylovaných látek v potravinách

Vydáno: 21. 3. 2011
Autor:

Požadované informace lze zasílat do EFSA do 31.1.2012.

Perfluoralkylované látky (PFAS) mají široké využití v průmyslových a spotřebních aplikacích včetně přípravků na ochranu textilií a koberců proti znečištění, oleofobních přípravků na ochranu výrobků z papíru schválených pro styk s potravinami, hasicích pěn, povrchově aktivních látek pro důlní a ropný průmysl, leštidel na podlahu a insekticidů aj. Řada různých perfluorovaných organických látek byla nalezena ve velkém v životním prostředí, u ryb, ptáků a savců.
Vědecký panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) schválil 21.2.2008 vědecké stanovisko o PFOS, PFOA a jejich solích. V uvedeném stanovisku EFSA doporučil další sběr informací o obsahu PFAS v potravinách a u lidí, zvláště monitorování trendů v expozici.
Komise svým doporučením 2010/161/EU ze dne 17.3.2010 doporučila, aby členské státy v letech 2010–2011 monitorovaly přítomnost PFAS v potravinách a získané údaje pravidelně zasílaly EFSA, který z nich vytvoří jednu databázi obsahující údaje i z předcházejících let.
Evropská komise požádala EFSA, aby uveřejnil výzvu ke sběru dat týkajících se přítomnosti PFAS v potravinách. EFSA zajistí sběr dat a jejich analýzu. Závěrečná zpráva EFSA bude vypracována v květnu 2012.
Více informací ke sběru dat je k dispozici zde. Termín pro zasílání dat je do 31.1.2012.

Zdroj: EFSA