Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva EFSA k poskytnutí dat a informací o grayanotoxinech v potravinách do kategorie

Sběr dat a veřejné konzultace > Sběr dat a veřejné konzultace

Výzva EFSA k poskytnutí dat a informací o grayanotoxinech v potravinách

Vydáno: 28.1.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín: 14. února 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je odpovědný za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv v Evropě.

V souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen "obecné potravinové právo") obdržel úřad EFSA od Evropské komise žádost o hodnocení rizik pro lidské zdraví souvisejících s přítomností grayanotoxinů vzbuzujících obavy v medu z rostlin z čeledi Ericaceae a v dalších potravinách z rostlin z čeledi Ericaceae (EFSA-Q-2020-00509). Tato žádost byla přidělena Vědeckému panelu pro kontaminanty v potravinovém řetězci (panel CONTAM) a ten zřídil pracovní skupinu pro grayanotoxiny. Pracovní skupina v současné době vypracovává hodnocení rizik a předpokládá se, že před konečným přijetím návrhu stanoviska komisí CONTAM proběhne veřejná konzultace.

EFSA si je vědom toho, že zúčastněné strany (tj. vnitrostátní orgány, výzkumné instituce, akademická obec, provozovatelé potravinářských podniků a další zúčastněné strany) mohou mít relevantní informace týkající se výskytu grayanotoxinů v medu a dalších potravinách z Ericaceae uváděných na trh v EU, které nejsou veřejně dostupné, ale jsou zajímavé pro vypracování návrhu hodnocení rizik. EFSA by proto rád navázal spolupráci se zúčastněnými stranami s cílem získat podněty ke konkrétním otázkám, které jsou uvedeny v přiloženém průzkumu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FP_CONTAM_grayanotoxins

Zúčastněné strany se vyzývají, aby na výzvu odpověděly do 14. února 2022, příp. aby navrhly předložení požadovaných informací v novém termínu s příslušným odůvodněním a/nebo poskytly kontaktní údaje zúčastněných stran se specifickými odbornými znalostmi v dané oblasti.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021