Bezpečnost potravin

Výzkumný projekt “Krmiva pro zdraví”

Vydáno: 10. 9. 2009
Autor:

Cost Action FA 0802. Zapojení ČR do projektu.

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) je program spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu. Do programu, který byl spuštěn v roce 1971 ve Vídni, je v současné době zapojeno 35 států.
Výzkum a vývoj v rámci programu COST se realizuje formou tzv. ACTIONS, k nimž se mohou členské státy připojovat svými vlastními projekty. Jednotlivé ACTIONS (dohodnuté akce, jejichž řešení má pro Evropu značný význam) probíhají po omezenou dobu, obvykle pěti let. V současné době se realizuje asi 200 akcí COST.
Program COST se člení do několika oblastí, přičemž jedna z těchto oblastí se zaměřuje na potraviny a zemědělství.
Přehled COST ACTIONS v doméně “Food and Agriculture” (ukončené i právě realizované projekty).
 
Cost Action FA 0802 Feed for Health je projekt, který se bude řešit do června 2012. Do projektu je zapojeno asi 30 partnerů z 20 evropských zemí. Za ČR se na projektu podílí

– Výzkumný ústav rostlinné výroby

– Výzkumný ústav živočišné výroby
 
Koordinátorem projektu je University of Milano.
 
V rámci projektu Feed for Health se uskutečnilo již několik akcí a to:
 
a připravuje se 3. mezinárodní konference o bezpečnosti krmiv (říjen 2009).