Bezpečnost potravin

Výzkum nemocí zvířat

Vydáno: 20. 11. 2008
Autor:

V Německu vzniká nejmodernější výzkumný ústav zabývající se problematikou infekčních chorob zvířat, jehož provoz bude splňovat nejvyšší požadavky na biobezpečnost.

Na německém ostrově Riems v Meklenbursku-Předním Pomořansku vzniká nejmodernější ústav zabývající se výzkumem infekčních chorob zvířat včetně zoonóz. S novostavbou Spolkového výzkumného institutu veterinárního zdraví bude Institut Friedricha Loefflera (FLI) po dokončení disponovat také možností, zkoumat na hospodářských zvířatech původce zvířecích nákaz nejvyššího stupně 4 škály biobezpečnosti. Tuto možnost dosud měla pouze dvě srovnatelná výzkumná pracoviště na celém světě sídlící v Kanadě a v Austrálii.
 
Stavební práce (podle údajů Spolkového ministerstva zemědělství) v objemu přibližně 300 milionů EUR jsou v současné době největší pozemní stavbou na území nových spolkových zemí. Na ploše cca 79 000 metrů čtverečních bude postaveno 89 laboratoří a 163 stájových jednotek, vybavených nejnovější technologií a splňujících nejvyšší požadavky na bezpečnost provozu.
 
Institut, jehož úkoly jsou zakotveny v příslušné legislativě upravující oblast zvířecích nákaz, spolupůsobí zejména v oblasti epidemiologického výzkumu při propuknutí zvířecích nákaz. Jeho odborné kompetence jsou především využívány v období krize, jakou byla např. BSE krize, problematika ptačí chřipky a při stále ještě aktuálních případech výskytu katarální horečky ovcí. Kromě toho se FLI věnuje také problematice vlivu klimatických změn na zdravotní stav zvířat.
 
Erforschung von Tierkrankheiten
[cit. 2008-11-18], www.animal-health-online.de