Bezpečnost potravin

Výzkum frekvence MRSA

Vydáno: 6. 4. 2009
Autor:

Po Kanadě a Nizozemsku se rozhodli zmapovat situaci ohledně výskytu MRSA u prasat a obsluhujícího personálu také ve Spojených státech.

Nejnovější výsledky výzkumů prokázaly, že je mnoho prasat v Nizozemí a v Kanadě nositeli MRSA baktérií (zárodků Staphylococcus aureus rezistentních na meticilin). Ve Spojených státech dosud k této tématice výzkum neproběhl. Proto vědci pod vedením epidemiologického ústavu univerzity v Iowě iniciovali zahájení vlastní studie.
 
Výsledky: Ze dvou produkčních systémů s celkovým počtem 87 000 prasat byly odebrány vzorky od 300 prasat a 20 faremních pracovníků na frekvenci MRSA. U téměř 50 procent zvířat byla přítomnost těchto baktérií prokázána. 9 ze 20 pracovníků bylo pozitivních (45 procent). Četnost výskytu MRSA byla u zkoumaných zemědělských podniků A a B odlišná. V zemědělském podniku A dosahoval podíl MRSA pozitivních zvířat 36 procent u dospělých prasat až po 100 procent u prasat v předvýkrmu. 64 procent ošetřovatelů bylo nositeli rezistentních baktérií.      
      
Verbreitung von MRSA untersucht
Primus, 2009, č. 3, s. 6
Objednávka kopie článku