Bezpečnost potravin

Výzkum biologické ochrany vinic proti červcům ve Francii

Vydáno: 11. 2. 2009
Autor:

Francouzští výzkumníci hledali alternativy k chemické ochraně vinic a hodnotili účinnost biologické ochrany proti červcům pomocí zlatoočky Chrysoperla lucasina.

    Strategie praktické ochrany navrhovaná pro pěstitele vinné révy k potlačování  červců spočívají v aplikaci neurotoxických insekticidů. Francouzští výzkumníci hledali alternativy k této chemické ochraně a hodnotili účinnost biologické ochrany prostřednictvím predátora – zlatoočky Chrysoperla lucasina v polních pokusech na vinicích napadených červci Heliococcus bohemicus a Phenacoccus aceris. Článek v časopise Phytoma publikuje tuto výzkumnou práci prezentovanou na 8. mezinárodní konferenci o škůdcích v zemědělství (CIRA) konané v Montpellier ve Francii v říjnu 2008.Jarní vypuštění zlatooček na přezimující formy červců obnovujících svou aktivitu byla účinná na obou pokusných místech. Dopad aktivního vyhledávání a vyhledávání kořisti larvami zlatooček na generaci n červců byl také značný na generaci n +1. Aby se zabránilo mravencům kolonizovat kmínky a výhonky vinné révy a napadat larvy zlatoočky Chrysoperla lucasina, byly na základy kmínků vinné révy umístěny lepové pásy. Jediné letní vypuštění není účinné, protože jedinci potenciální kořisti malé velikosti jsou příliš rozptýleni na olistění a pak špatně vyhledáváni a požíráni larvami zlatooček.