Bezpečnost potravin

Výzkum a inovace v oblasti monitoringu a zvládání infekčních nemocí

Vydáno: 29. 3. 2018
Autor: KM EFSA

Pozvánka na odbornou mezinárodní akci (Brusel, 6. 6. 2018)

STAR-IDAZ.be, zastoupení Belgie v STAR-IDAZ IRC, společně s Flanders Vaccine a Enterprise Europe Network Vlaanderen organizují akci k podpoře spolupráce mezi výzkumnými pracovníky v oblasti monitoringu a zvládání infekčních oenmocnění (One Health přístup). Tato „dohazovací“ akce je příležitostí pro účastníky rozšířit své sítě spolupracovníků, oslovit další potenciální partnery mající správné znalosti či vytvořit nová konsorcia k řešení projektů.
Vybraným výzkumným pracovníkům a zástupcům podniků bude umožněno prezentovat jejich projektové záměry v rámci krátkých, pětiminutových prezentací.

Místo: Federal Public ServiceHealth, Food chain safety and Environment
Eurostation II (just in front of railway station Brussels-South (Zuid/Midi))
Victor Hortaplein, 40 box 10
1060 Brussels

Datum: 6. června 2018

Zaměření setkání:
Akce je zaměřena na monitoring a ovládání infekčních onemocnění u zvířat a/nebo lidí (One Health přístup). Vzhledem k tomu, že zhruba 60 % patogenů ohrožujících zdraví lidí pochází od zvířat, vyzývají organizátoři výzkumníky a vědce zabývající se infekčními chorobami zvířat a lidí ke společnému řešení průřezových témat, jako jsou zoonózy, antimikrobiální rezistence a bezpečnost potravin živočišného původu.

Očekávány jsou návrhy projektů zabývající se jedním či více níže uvedenými tématy:

– Rychlá a přesnější diagnostika a nástroje pro monitoring zdraví a onemocnění
– Nové metody, které pomáhají předcházet nebo léčit onemocnění a/nebo posilují obranyschopnost organizmu proti onemocnění:
      – Nové a zlepšené vakcíny (vč. autogenních veterinárních vakcín) nebo snadno adaptovatelné vakcinační platformy
      – Nové, méně stresující, metody podání vakcín
      – Nová krmná aditiva/léčiva
      – Používání biomarkerů rezistence onemocnění či imunity

Registrace je možná do 30. 4. 2018 prostřednictvím webové stránky akce.

Zdroj: The Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment