Bezpečnost potravin

Výživový vzdělávací program pro předškolní děti

Vydáno: 27. 4. 2007
Autor: pospisilova

Zdravotní ústav v Brně vypracoval metodiku programu PYRAMIDÁČEK, kterou ověřil v mateřských školách. Program zábavnou formou vychovává ke správné výživě a přispívá k boji proti obezitě.

V r. 2005 byl ve Zdravotním ústavu se sídlem v Brně (založen v r. 2003) vyvinut výukový program PYRAMIDÁČEK určený posledním ročníkům mateřských škol. Jednalo se o celoroční projekt finančně podpořený v rámci dotačního programu MZ ČR „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“, který byl řešen pod č. 9276. Byl vytvořen manuál, jehož první část slouží k výuce pedagogů ohledně základních informací o výživě, potravinové pyramidy, frekvence příjmu potravy, energetické hodnoty potravin. Druhá část je určena výuce dětí, je rozdělena do 6 kapitol, v nichž se probírají jednotlivá patra potravinové pyramidy. U každé kapitoly je uveden její cíl, dále speciální pohádka zaměřená na příslušnou problematiku, výčet her, soutěží a výtvarných činností a soupis, příp. vyobrazení potřebných pomůcek (omalovánky, básničky, stolní hry aj.). Každá lekce má být probrána během jednoho až dvou měsíců. Metodika byla ověřena v šesti mateřských školách v Brně a okolí, zúčastnilo se 12 pedagogů a 97 dětí.
V r. 2006 vznikla i sada výtvarných úloh s tematikou výživy.
Další informace