Bezpečnost potravin

Výživová a zdravotní tvrzení o potravinách

Vydáno: 22. 2. 2007
Autor: pospisilova

Jsou k dispozici prezentace z konference EFSA konané k problematice tvrzení z listopadu 2006.

Na trhu v EU se zvyšuje počet potravin, které nesou výživové nebo zdravotní tvrzení. Výživové tvrzení konstatuje nebo předpokládá, že potravina má prospěšné výživové vlastnosti. K typickým příkladům výživového tvrzení patří: “nízký obsah tuku”, “bez přidaného cukru” a “vysoký obsah vlákniny”. Zdravotní tvrzení je na druhé straně jakékoliv stanovisko použité na etiketách, při prodeji nebo v reklamě o zdravotním prospěchu potraviny, který se dostavuje po konzumaci dané potraviny, např. stanovisko, že potravina dokáže posilovat přirozenou obranu organismu nebo že zvyšuje schopnost se učit.
Evropská komise navrhla nařízení o použití výživových a zdravotních tvrzení, přičemž jejím cílem je zajistit, aby spotřebitelé dostávali prostřednictvím těchto tvrzení pravdivou a přesnou informaci založenou na spolehlivých vědeckých důkazech.
V implementaci nového nařízení bude hrát důležitou roli Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), neboť bude posuzovat, zda určité tvrzení o zdravotním prospěchu nebo nutriční hodnotě je vědecky spolehlivé a opodstatněné.
Evropská komise se rozhodla harmonizovat legislativu týkající se výživových a zdravotních tvrzení. Za tímto účelem publikovala podrobné informace o nařízení včetně otázek a odpovědí k danému tématu.  
Ve dnech 8.–10. listopadu 2006 se konala v Bologni (Itálie) konference EFSA k problematice nutričních a zdravotních tvrzení. Záměrem konference bylo usnadnit výměnu názorů a zkušeností mezi zainteresovanými subjekty. Na konferenci zazněl velký počet referátů/prezentací, které se zabývaly nutričními a zdravotními tvrzeními z různých hledisek.
Jednotlivé prezentace na konferenci EFSA.