Bezpečnost potravin

Výživa – nedílná součást léčby závažných chorob

Vydáno: 14. 9. 2010
Autor:

V. ročník konference s mezinárodní účastí proběhne 18.-19.11. 2010.

Pořadatel konference: IKEM Praha, Lázně Poděbrady a.s., Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální  fakulta, Česká lékařská komora, Česká asociace sester,  Společnost pro výživu

Místo konání: Poděbrady

Program:
(výběr)
Výživa a zvláštní režimová opatření
Režimová opatření v rámci léčby obezity u postmenopauzálních žen
Režimová opatření jako systém řešení výživy v DpS
Problematiky výživy nemocných dětí
 
Výživa v prevenci závažných chorob
Jak prakticky sestavit dietu pro prevenci KVN?
Lázeňská léčba obezity dětí a dospívajících
Mírny konzum alkoholu – užitek nebo riziko?.
Výživa dětí – Výsledky průzkumu stravování školních dětí

Sympozium: Rostlinné oleje – (řepka olejka, ano či ne)
 
Nutriční potřeby závažně nemocných
Výživa u akutní pankreatitidy
Výživa u pacientů anesteziologickoresuscitačního oddělení
Nenasycené mastné kyseliny po kardiovaskulárních výkonech
Výživa pacientů z pohledu chirurga.
Nutriční péče o onkologicky nemocné
Fast track postup výživy u chirurgického výkonu
 
Potravinový řetězec
Možnost ovlivnění kvality rybího masa
Kvalita masa kapra obecného v závislosti na krmném řetězci
Kumulace hygienických rizik při stravování na vrcholu potravinového řetězce
Problematika jednostranného stravování
Nenasycené mastné kyseliny a vývoj imunitního systému
Mořské ryby v potravinovém řetězci 
 
Metabolický syndrom
Výživa diabetiků v závislosti na nikotinismu
Diabetik s nadváhou a hypertenzí v nutriční ambulanci
Dyslipidemie a metabolický syndrom
Epidemiologie obezity
Kombinovaný KBT a nutriční postup v řešení poruch příjmu stravy
Diabetik s amputací – kompenzace výživy
Stupňovitá nutriční edukace
 
Varia
Studie HAPIEE- sociální rozdíly v příjmu nutrietů ve třech CEE zemích
Vztah FTO k fyzické aktivitě, k bazálnímu metabolizmu a energetickému příjmu
Endotelové progenitorové buňky – nový marker kardiovaskulárního rizika
 
Další podrobnosti:
• Program konference
• Organizační pokyny
•  Přihláška
   Termín pro zaslání přihlášky k registraci a ubytování (včetně úhrady poplatků) do 5.11.2010.

Zdroj:  Společnost pro výživu