Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny – 6/2009

Vydáno: 18. 12. 2009
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravováníˇ.

                                       
OBSAH:
Kalenská, K.:
Doplňky stravy – opravdu prospěšná ergogenika?
Perlín, C.:
Salatrimy – potravinářská surovina nového typu
Aulický, R., Stejskal, V.:
Chemická kontrola škůdců potravin – potemník hnědý (Tribolium castaneum)
Turek, B., Šíma, P.:
Od Mečnikova k Hrubému a probiotikům aneb střevní mikroflóra včera a dnes
Ingr, I.:
Výživa a potraviny na devadesátileté Mendelově univerzitě v Brně

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ:
Janotová, L., Čížková, H., Voldřich, M.:
Smažení potravin a kvalita olejů používaných při smažení ve stravovacích službách
Štiková, O.:
Vývoj celkové i diferencované spotřeby potravin
Ševčík, R., Kvasnička, F., Jirušková, M., Vacek, J., Hamouz, K., Voldřich, M.,Čížková, H., Kondrashov, A., Holasová, M., Fiedlerová, V.:
Vliv odrůdy brambor a kulinární úpravy na jejich antioxidační kapacitu
 
FROM THE CONTENS
Aulický, R., Stejskal, V.:
Chemical control of food pests – Red Flour Beetle (Tribolium castaneum)
Ševčík, R., Kvasnička, F., Jirušková, M., Vacek, J., Hamouz, K., Voldřich, M.,Čížková, H., Kondrashov, A., Holasová, M., Fiedlerová, V.:
Influence of potato varieties and culinary treatment on their antioxidant capacity
 
PŘÍLOHA:
Receptury pokrmů

http://www.vyzivaspol.cz/