Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny – 4/2010

Vydáno: 24. 8. 2010
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou „Zpravodaj pro školní stravování“.

Výživa a potraviny – 4/2010
OBSAH:
Panovská, Z.:
Náhražky tuků
Skácel, J.:
Technologie zpracování a uplatnění čaje na trhu
Štiková, O.:
Úroveň znalostí biopotravin a ochranných známek kvality u spotřebitelů potravin
Kalač, P.:
Krevní tlak a výživa
Konvalina, P., Capouchová, I., Stehno, Z., Moudrý, J.:
Nutriční hodnota pšenice dvouzrnky
Šobrová, L.:
Jsou biopotraviny skutečně zdravější než potraviny z konvenčního zemědělství?
Blattná, J.:
Čokoláda
Grofová Z.:
Kdo je odborník ve výživě?

Zpravodaj pro školní stravování – 4/2010
OBSAH:

Dejme o sobě vědět, ať zavřeme ústa věčným pomlouvačům
Ovoce do škol
Zásobování a přejímka zboží ve školní jídelně
Státní zdravotní dozor ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti, žáky a studenty za rok 2009
Obiloviny – některé poznámky k současnému stavu
Sója a výrobky ze sóji
Výživa dětí – poznatky z psychologické ambulance
Jízda kuchařů YesNeYes 2010

Zdroj:  Společnost pro výživu