Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny 3/2010

Vydáno: 27. 7. 2010
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

Výživa a potraviny – 3/2010
OBSAH:
Šlaisová, J., Pohlová, K., Tuček, P.:
Dopad netarifních překážek obchodu na český agrární vývoz se zaměřením na potraviny
Skácel, J.:
Složení a vlastnosti čaje
Dědek, M., Štundlová, D.:
Prevence jodového deficitu v raném věku v České republice
Štiková, O.:
Vývoj spotřebitelského hodnoceni kvality potravin
Šulcová, E.:
Televizní gastronomická smršť z pohledu odborníka
Kubík, M.:
QUID, neboli povinná informace o množství složek u potravin – praktické aspekty
Sekavová, H.:
Výdaje za potraviny v domácnostech
Borkovcová, M., Bednářová, M.:
Historie a současnost entomofágie


Zpravodaj pro školní stravování – 3/2010

OBSAH:
Soutěž! Co, kdy, kde, jak a proč?
Zelenina a ovoce ve školním stravování
K jubileu paní Sedláčkové
Řecký týden
Laktózová intolerance versus laktózová tolerance
Soutěž Celorepubliková soutěž o Nejlepší školní oběd
Žij zdravě
Školní stravování po "italsku"

Zdroj:  http://www.vyzivaspol.cz/