Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny – 2/2009

Vydáno: 21. 4. 2009
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

OBSAH:
Hřebíčková, Š.:
Antioxidanty a volné radikály: rozdělení, jejich kapacita a aktivita
Šimek, J.:
Prevence obezity u ženy po přechodu
Dostálová J., ml., Dostálová J., Horák T., Záhorský J.:
Analýza konzumace piva vysokoškolských studentů
Němečková I., Gabrovská D., Pechačová M., Ouhrabková J., Paulíčková L, Rysová J., Peroutková J., Roubal P.:
Využití rostlinných směsí jako alternativy mléka v dietách pacientů
Hrubý, S.:
Žloutenka a jiné virové alimentární nákazy
Martinec, M., Zloch, Z.:
Nutriční hodnoty a antioxidačni kapacita biopotravin a standardních potravin. Jejich změny po jednotýdenním skladování
Hrubý, S.:
Konzervace sušením a vodní aktivita z mikrobiálního hlediska
Kunešová, M.:
Výskyt obezity v ČR u dětí a dospělých. Vztah k příjmu potravy
Teplá, M.:
„Zabezpečení potravin ve světě: výzvy klimatických změn a bioenergie" Světový den výživy – 16. 10. 2008 v Římě
 
Příloha: Receptury pokrmů
 
Zpravodaj pro školní stravování – 2/2009
OBSAH:
Ohlédnutí
Nabídka kursů v roce 2009
Velikonoce inspirující
Velikonoční hodování
Odměňování nepedagogických pracovníků
Vyhlášení rozvojového programu na rok 2009
Děti a svačinky v mateřských školách
Z jogurtové kuchařky pro děti a dospělé doporučuje
Z nových knih
Školní stravování v Lipsku
Konference školního stravování 2009
Ještě ke správné hygienické a výrobní praxi – bez proškolování zaměstnanců to nemusí fungovat
Program konference

http://www.vyzivaspol.cz/