Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny – 1/2010

Vydáno: 14. 1. 2010
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

                            
Výživa a potraviny – 1/2010
OBSAH:
Šimek, J.:
Úloha výživy při vzniku a nápravě nealkoholické jaterní steatózy
Kučera, J.:
Potravinářská aditiva – prospěšný pomocník nebo "nebezpečná chemie"?
Brát, J., Baranyk, P., Zehnálek, P.:
Variabilita řepkového oleje z nutričního a technologického pohledu v kontextu se současnou spotřebou tuků
Matykánová, L., Piskáčková, Z.:
Orthorexie a biorexie – méně známé formy poruch příjmu potravy
Turek, B.:
Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinách
Čížková, H., Voldřich, M., Rajchl, A., Horsáková, I.:
Kvalita a autenticita medu
Kalač, P.:
Vynořuje se nová koncepce: nutriční genomika a individualizovaná výživa

Zpravodaj pro školní stravování – 1/2010
OBSAH
:
Rok za mnou, rok přede mnou
Požadované a doporučené teploty – co vlastně platí?
Školní stravování po "italsku"
Kde se berou biopotraviny a jak je poznáme?
Potřebujeme biopotraviny?
Biopotraviny ve školních jídelnách
Zdeněk Pohlreich ve školní jídelně
Mléko do škol
Porada krajských metodiček
Dotaz

Příloha: Receptury pokrmů

http://www.vyzivaspol.cz/