Bezpečnost potravin

Výživa a potraviny  1/2009

Vydáno: 23. 2. 2009
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu.

OBSAH
 
Koberna, M.: Přehled středoevropských trendů v sektoru výroby potravin
Heczková, K.: Vliv selenu na kolorektální karcinom
Dostálová, J., Šimmerová, H., Link, J.: Konzum piva a vnímání jeho účinků na zdraví studenty středních škol
Winklerová, D.: Funkční potraviny a legislativa
Míková, K., Doležal, M.: Hodnocení kvality vajec na českém trhu

 

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ
 
Štrébl, J.: Stravování v lázních Aurora 
Gabrovská, D., Hanák, P., Rysová, J., Štumr, F., Tomková, K., Šafářová, P., Dvorská, P.: Úvod do problematiky potravinových alergenů
Prugar, J.: Ohlédnutí za „bramborovým" rokem 2008
Petrová, J., Matějová, H.:
Alternativní způsoby stravování vysokoškolských studentů v Brně
 
Příloha: Receptury pokrmů