Bezpečnost potravin

Vývoj připravovaného nařízení ES o označování

Vydáno: 23. 3. 2009
Autor:

Zemědělský výbor EP schválil minimální velikost písma, povinnou deklaraci původu hlavních zemědělských surovin v potravině a další pravidla, která mají být obsažena v nařízení o informacích na balených potravinách.

Zemědělský výbor Evropského parlamentu projednával návrh nařízení předložený Komisí „o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“ – nařízení o označování potravin, z 30.1.2008; KOM(2008) 40 v konečném znění 2008/0028 (COD)
Výbor sice schválil, že ustanovení o označování se týkají jen balených potravin, ale informace o alergenech mají být uvedena i u nebalených potravin.
Panuje názor, že u nezpracovaných potravin má být uvedena země původu, protože to spotřebitele zajímá. Každopádně na výrobku z EU má být uvedeno „pochází z EU“.
V případě označování hovězího masa je v důsledku nedávné dioxinové krize v Irsku velký zájem o uvádění jak místa produkce, tak místa zpracování. Pokud jde o drůbež a ostatní druhy masa, mělo by být uvedeno místo chovu a porážky, nikoli jedno nebo druhé. Alternativou je ještě uvádění místa narození.
Pravidla pro označování alkoholických nápojů budou vyhodnocena Komisí po pěti letech platnosti nového nařízení.
Stejně jako výbor IMCO (Internal Market and Consumer Protection), ani výbor AGRI nepodpořil nutriční označování podle GDA jako povinné, ale jen dobrovolné. Pokud je použito, musí se hodnoty vztahovat na 100 g resp. 100 ml. Schéma GDA vyvinuté potravinářským průmyslem není jednoznačně založeno na vědeckých důkazech.
Povinné nutriční označování by mělo vedle tuků, nasycených tuků, sacharidů, cukru a soli zahrnovat také bílkoviny. Pokud jde o trans-tuky, mělo by se rozlišovat mezi průmyslově vytvořenými a přirozeně přítomnými v mléce, mase a vejcích (někteří nepovažují za potřebné označovat přirozené trans-tuky). Nutriční údaje mají být vyjádřeny jednak na 100 g(resp. 100 ml) jednak na porci. S úřadem EFSA bude konzultováno používání symbolů či grafiky při zdůrazňování nutričních informací.
Výbor souhlasil, aby byl vytvořen pozitivní nutriční symbol, který by poskytoval spotřebiteli rychlou informaci o tom, že potravina splňuje kritéria nutričních profilů.
Bylo odhlasováno vyškrtnutí kapitoly umožňující pokračování národních schémat.

EU Food Law, 2009, č. 381, s. 8-10
 
Předcházející informace: