Bezpečnost potravin

Vývoj alimentárních onemocnění v USA

Vydáno: 23. 5. 2007
Autor: pospisilova

Počet onemocnění vyvolaných E. coli O157:H7 a salmonelou byl v  r.  2006 prakticky stejný jako před 10 lety, počet onemocnění způsobených bakterií vibrio dosáhl maxima.

Podle zprávy o výskytu alimentárních onemocnění Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se ukazuje, že počet onemocnění vyvolaných E. coli O157:H7 a salmonelou byl v r. 2006 prakticky stejný jako před 10 lety, kdy tato instituce začala působit. Neopakuje se, bohužel, situace z let 2003 a 2004, kdy se výskyt onemocnění z E. coli snížil. Zdrojem E. coli O157:H7 už většinou nejsou hamburgry, ale kontaminovaná čerstvá produkce (salát, špenát aj.), protože tato bakterie je široce rozšířena v trávicím traktu dobytka v celých USA. Onemocnění způsobené salmonelou (především S. enteriditis) se v r. 2006 vyskytlo v mnohem větším počtu než v letech 2000-2005, přičemž nejvýraznějším zdrojem jsou kuřata.
Ještě větší zklamání vyvolává zjištění, že počet onemocnění způsobených bakterií vibrio – primárně dávané do souvislosti s konzumací mořských produktů, především ústřic – dosáhl dosavadního maxima.
Onemocnění vyvolané kampylobakterem, listerií, shigellou a yersinií vykazovalo v r. 2006 nižší četnost než v letech 1996-98, avšak většinou tento pokles nastal už v období 1999-2002. Výskyt listerióz však byl v r. 2006 vyšší než v r. 2002.