Bezpečnost potravin

Využití nanotechnologie pro potravinářské obaly

Vydáno: 25. 7. 2007
Autor: pospisilova

Budou provedeny případové studie pro tři typy využití nanotechnologie v potravinářských obalech.

Dne 7. června 2007 se uskutečnilo společné zasedání řešitelů projektu “Emerging Nanotechnologies” (Perspektivní nanotechnologie)  s představiteli výrobců potravin (Grocery Manufacturers/Food Products Association, GMA/FPA) a přizvanými experty. Diskutovalo se o možných aplikacích technických (engineered) nanomateriálů při výrobě potravinářských obalů.
Existují tři základní kategorie využití nanotechnologie pro potravinářské obaly:
– zlepšení bariérových účinků plastů,
– zabudování aktivních komponent, které poskytují funkční vlastnosti nad rámec funkčních vlastností konvenčních aktivních obalů,
– snímání a signalizování relevantních informací.
Pro každý z těchto způsobů využití bude provedena případová studie, jejímž cílem bude zvýšit znalosti o nanotechnologii a zlepšit praktiky dozoru nad nanotechnologií v oblasti průmyslu i u dozorových orgánů (Food and Drug Administration/Environmental Protection Agency, FDA/EPA).
Případové studie se budou zabývat výrobkem od jeho vývoje až po jeho využití (bezpečnost z hlediska výrobce a dozorových orgánů). Případové studie budou vytvořeny pod dohledem Michaela R. Taylora, profesora pro výzkum na George Washington University School of Public Health and Health Service a budou se na nich podílet vědečtí odborníci i zástupci regulačních orgánů, průmyslu potravin a obalů, spotřebitelských organizací.
Zprávy z případových studií budou dány k dispozici veřejnosti. Jejich dokončení se očekává začátkem roku 2008. Vzhledem k tomu, že projekt případových studií má vzdělávací a analytický charakter, zprávy nebudou obsahovat politická doporučení a projekt tak nebude podroben obhajobě.