Bezpečnost potravin

Využití nanotechnologie ke snižování testů prováděných na zvířatech

Vydáno: 18. 6. 2008
Autor:

Mezinárodní konference, která se uskutečnila ve dnech 28.–29. května 2008 v Londýně. Jsou k dispozici prezentace.

Vědci z celého světa se sešli ve dnech 28.–29. května 2008 v Londýně, aby zde diskutovali o tom, jak může nanotechnologie přispět ke snížení testů prováděných na zvířatech. Šlo o první konferenci tohoto druhu, která se konala v Evropě. Vzhledem k tomu, že nanotechnologie v současné době přináší revoluci do medicíny, roste také zájem o to, zda lze nanotechnologii využít pro vývoj alternativ testovacích metod na zvířatech při dodržení bezpečnosti.
Testování na zvířatech je nákladné, a proto se značná část výzkumu věnuje hledání spolehlivých a účinných alternativ (nových metod, které zdokonalují existující testy minimalizováním zátěže zvířat, snižováním použití zvířat nebo úplně nahrazují testy na zvířatech). Ačkoliv došlo od počátku 80.let minulého století k velkému snížení testování na zvířatech, a to v důsledku zdokonalení metod in vitro, počet prováděných testů na zvířatech je stále vysoký (více než 3 miliony postupů v roce 2006) a výsledky nelze vždy extrapolovat na člověka.
 
Konference proběhla ve čtyřech sekcích:
1. Toxikologie a návrh léků
2. Tkáňový engineering, další modely a testovací strategie nového typu
3. Zobrazování a diagnostika
4. Problematika regulace a legislativní