Bezpečnost potravin

Výukový software Pyramida

Vydáno: 2. 5. 2007
Autor: pospisilova

Cílem výukového softwaru Pyramida je naučit mladou generaci, jak lze upravit či modelovat jídelníček v souladu s doporučeními zdravého stravování.

Výukový sofrware byl vyvinut odborníky z Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě.
Program představuje realizační výstup projektu Využití potravinové banky dat pro podporu zdravého způsobu stravování podle zásad Národního programu podpory zdraví ve Slovenské republice.
Nová informační pomůcka vychází z jednoduché čtyřposchoďové pyramidy zdravé výživy, jež graficky i poměrově naznačuje optimální skladbu jídelníčku. Úlohou softwaru není vyhodnotit nutriční příjem v konkrétních číselných hodnotách, ale naučit uživatele, aby si lépe uvědomil, jak výrazně může výběr potravin ovlivnit skladbu jídelníčku. Program umožňuje samostatně skládat jídelníček s možností průběžného sledování naplnění pyramidy zdravé výživy. Uživatel má možnost si ověřit, do jaké míry byl jeho výběr potravin správný. Tento produkt navazuje na učební pomůcku Stravuj se zdravě, která je zaměřena na popis pyramidy zdravé výživy a vysvětlení významu vybraných složek potravin ve výživě.


Uživatelské rozhraní zohledňuje cílovou skupinu uživatelů – děti do věku 14 let. Pracovní plocha programu je rozdělena na tři části. V horní části obrazovky jsou uvedena tlačítka pro volbu typu strávníka (chlapce, dívky) ve třech věkových kategoriích (4-6, 7-10, 11-14), volbu potraviny pomocí tlačítka s názvy skupin potravin a tlačítka ve formě ikonek s obrázky souboru potravin ze zvolené skupiny. Spotřebované potraviny lze jednoduchým způsobem s využitím ikonek s obrázkem potraviny zadat do tabulky podle jednotlivých jídel dne (snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd, večeře). Souběžně se v levé spodní části okna zobrazuje vyhodnocení jídelníčku s využitím třech grafických nástrojů. Energetický obsah spotřebovaných potravin se vyhodnocuje pomocí obrázku ve formě tachometru, ve kterém jeho ručička naznačuje, zda zvolený způsob stravování vede k poklesu, udržení či zvýšení hmotnosti. Pitný režim je sledován postupně se naplňujícím džbánem. Pyramida s graficky oddělenými segmenty pro jednotlivé stupně i skupiny potravin pomáhá při vyhodnocení jídelníčku. V jednotlivých segmentech je pomocí zlomku uveden počet spotřebovaných a doporučených porcí. Výstražné blikání segmentů pyramidy upozorňuje strávníka na překročení limitu doporučených porcí. Na obrazovce se také zobrazují komentáře ke zvolenému způsobu stravování. Aplikace má samozřejmě k dispozici návod k použití.
Software Pyramida je velmi zdařilá didaktická pomůcka, která má šanci zaujmout cílovou skupinu uživatelů.
Pomůcka je dostupná zdarma on-line z domovské stránky Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě.
Bližší informace o učební pomůcce Stravuj se zdravě (Stravuj sa zdravo) a SW Pyramida
Oddelenie potravinárskych databáz a VTEI
Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
824 75 Bratislava 26
E-mail: pbdvup@vup.sk