Bezpečnost potravin

Vystoupení ministra P. Gandaloviče na zasedání Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele 

Vydáno: 28. 1. 2009
Autor: bodokova1

Části projevu týkající se bezpečnosti potravin a potravinářství.

Bezpečnost potravin / zdraví rostlin
Nyní bych se rád věnoval oblasti bezpečnosti potravin. Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a životního prostředí, k jejichž udržení se Unie zavázala, musí začít ochranou zdraví rostlin a jakosti plodin ve všech členských státech.
Na konci francouzského předsednictví byla mezi Parlamentem, Komisí a Radou dosažena po více než dvou letech jednání dohoda ve druhém čtení o dvou důležitých právních nástrojích týkajících se uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a udržitelného používání pesticidů. Evropský parlament již minulý týden přijal na plenárním zasedání dojednaný balíček změn a Rada je velmi brzy schválí na jednom ze svých nadcházejících zasedání. Vstup této nové legislativy v platnost bude mít pozitivní vliv na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jakož i na dostupnost produktů určených k ochraně evropského zemědělství. Poslední částí tohoto balíčku je návrh týkající se statistiky přípravků na ochranu rostlin, který na již zmíněné legislativní nástroje navazuje. Harmonogram jednání byl již včera představen na zasedání výboru tohoto výboru a my jako předsednictví doufáme, že velmi rychle dosáhneme s Evropským parlamentem ve druhém čtení dohody o statistice týkající se pesticidů.
 
Potravinářství
V oblasti Potravin se české předsednictví zaměří na projednávání návrhu nařízení o potravinách nového typu a návrhu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Ohledně návrhu nařízení o potravinách nového typu musíme prověřit možnost dohody v I. čtení před skončením činnosti tohoto Parlamentu a české předsednictví bude tento cíl aktivně podporovat.
Věřím, že s pomocí Evropského parlamentu a Komise je šance dosáhnout dohody. Jsme si zároveň vědomi faktu, že zájmem Parlamentu může být odhlasování příslušné zprávy v plénu nejpozději do konce března 2008, a to s ohledem na volby do Evropského parlamentu.
Evropský parlament předložil řadu pozměňovacích návrhů, které jsou v tuto chvíli projednávány v pracovních orgánech Rady, a české předsednictví bude následně během neformálních trialogů prezentovat reakci Rady Evropskému parlamentu.
Je zřejmé, že jak na úrovni Rady, tak i na úrovni EP je jednou z nejproblematičtějších otázek problematika potravin z klonovaných zvířat, kde bude základem pro budoucí dohodu vyřešení požadavků na přijetí zvláštní legislativy pro tyto potraviny. S příslušnými návrhy samozřejmě musí přijít Komise. Rovněž bude diskutována problematika nanotechnologií a vlastního označovaní potravin nového typu.
České předsednictví se rovněž chce plně věnovat dalšímu projednávání návrhu nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Jak velmi dobře víte, je tento návrh velmi komplexní a rozsáhlý a pokrývá rovněž mnoho často protichůdných zájmů jak potravinářského průmyslu, tak i spotřebitelů, a proto jeho projednávání není jednoduché. Jak Evropský parlament, tak Rada nyní jednají o návrhu paralelně.
Ač jsme připraveni na tomto návrhu tvrdě pracovat, od samého počátku projednávání bylo zřejmé, že bude velmi složité dosáhnout dohody v I. čtení. Naší snahou proto bude dosáhnout s ohledem na zvolený postup projednávání v Evropském parlamentu na úrovni Rady maximálního možného pokroku, který bude dobrým základem pro další fáze vyjednávacího procesu. Přichází tak v úvahu obecný přístup Rady či politická dohoda na úrovni Rady.
Hlavními otázkami tohoto návrhu, které jsou a budou dále řešeny, jsou čitelnost označování, povinné nutriční označování a s ním související problematika rozvoje vnitrostátních systémů. Příkladem mohou být trafic lights nebo označování doporučené denní dávky. V neposlední řadě bude nutné řešit otázku regulace nebalených potravin.
 
Celé vystoupení si můžete přečíst na webu ministerstva zemědělství www.mze.cz