Bezpečnost potravin

Výstava „Příběh semen, příběh lidí“ v Praze

Vydáno: 2. 5. 2024
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva —  Dne 2. května 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Příběh semen, příběh lidí.“ Výstava návštěvníkům přibližuje proměnu využívání semen od neolitu až po současnost a informuje o významu zkoušení kvality osiva pro mezinárodní obchod. Výstava se koná v  Národním zemědělském muzeu v  Praze do 29. září 2024.

Kvalitní osivo je jedním ze základních vstupů do zemědělské výroby a historicky patří v  České republice mezi významné obchodní a vývozní zemědělské komodity.  

O zajištění kvality osiva pro lidstvo a vývoji semenářství pojednává panelová výstava, kterou připravil ÚKZÚZ ve spolupráci s  Národním zemědělským muzeem (NZM) v Praze. Výstava vznikla u příležitosti 100. výročí založení Mezinárodní asociace pro zkoušení semen – International Seed Testing Association (ISTA).   

Již v 19. století bylo osivo dobrým obchodním artiklem, ale také zdrojem nepoctivého obchodu. Tyto skutečnosti vedly ke kontrole kvality obchodovaného osiva a vzniku prvních semenářských laboratoří. S rozvojem semenářské kontroly vznikla potřeba jednotného postupu při zkoušení, což vedlo za účasti zástupců tehdejšího Československa k založení Mezinárodní asociace pro zkoušení semen (ISTA) v roce 1924 v Anglii. 

V současnosti Mezinárodní asociace pro zkoušení semen sdružuje více než 130 laboratoří z 83 zemí světa. 

„Členství v Mezinárodní asociaci pro zkoušení semen (ISTA) a vydávané mezinárodní certifikáty potvrzující záruku vysoké kvality vyváženého osiva a umožňují českým semenářským firmám vyvážet osiva do celého světa. Zároveň odstraňují technické bariéry při pohybu osiva po celém světě. Obchodování s osivem se neustále vyvíjí, rozšiřují se trhy a je využívána i možnost množení v jiných podnebných pásech,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.

Za Českou republiku je jedinou akreditovanou laboratoří Semenářská laboratoř Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Laboratoř s označením CZ03 má oprávnění zkoušet osivo zemědělských druhů, zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin, ovocných stromů a keřů. Výsledkem zkoušení je vydání ISTA certifikátů, kterých je  ročně  v České republice vystaveno 700 – 1000 kusů.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Zdroj: ÚKZÚZ