Bezpečnost potravin

Vyšší teploty pro skladování zmrazených potravin

Vydáno: 14. 12. 2007
Autor: pospisilova

Britský mrazírenský svaz BFFF požaduje z důvodu úspory energie a redukování environmentálních dopadů snížit teplotu mrazírenského skladování z –18 na –15 oC.

Britský mrazírenský svaz British Frozen Food Federation (BFFF) požaduje změnu nařízení o mrazírenském skladování, která by dovolovala zvýšit teplotu skladování zmrazených potravin, čímž by došlo k úspoře energie a redukování environmentálního dopadu v mrazírenském sektoru. Současné regule vyžadují, aby zmrazené potraviny byly skladovány minimálně při –18 ºC, nicméně BFFF finančně podporuje výzkum, který má prokázat, že pro zabezpečení a udržení kvality zmrazených potravin je dostačující teplota –15 ºC, a předpokládá, že změna v legislativě by se mohla uskutečnit během pěti let. Schválení vyšší skladovací teploty by bylo pro mrazírenský sektor nesmírným přínosem ve smyslu snížení energetických nákladů a emisí skleníkových plynů. Mikrobiální růst se podle BFFF obecně sice zastavuje při teplotě pod –5 ºC, k zachování kvality je ale většinu potravin zapotřebí skladovat při teplotě mezi –10 a–12 ºC, zatímco pro zmrzliny se vyžaduje –15 ºC. BFFF tudíž považuje teplotu –15 ºC za nejvhodnější pro použití v celém sektoru. V současné době je běžnou praxí, že se zmrazené potraviny skladují i při teplotě –25 ºC, aby se při dopravě ke spotřebiteli zajistilo vždy minimálně –18 ºC. Ve střednědobém horizontu je zapotřebí provést v mrazírenském řetězci audit existujících postupů, zhodnotit používaná rozmezí teplot a potom standardizovat zařízení, aby se zabránilo používání zbytečně nízkých teplot. V déledobějším horizontu bude BFFF spolupracovat s akademickými institucemi jako je Food Refrigeration and Process Engineering Research Centre at the University of Bristol či National Physical Laboratory a se švédskými výzkumnými pracovníky na zpracování vědecké dokumentace pro změnu příslušné legislativy. Více informací na adrese