Bezpečnost potravin

Vyšší příjem karotenoidů prodlužuje život

Vydáno: 17. 2. 2009
Autor:

Studie prováděná ve Velké Británii ukázala, že starší muži s vysokým obsahem karotenoidů v krevní plazmě byli vystaveni přibližně třikrát nižšímu riziku úmrtí než skupina s nižším příjmem. Snížilo se rovněž riziko rakoviny.

Ve studii, která probíhala devět let a zahrnovala téměř 1 400 osob, jejichž věk se na začátku výzkumu pohyboval mezi 59 a 71 lety, britští vědci zjistili, že muži s vysokým obsahem karotenoidů v krevní plazmě v období výzkumu byli vystaveni přibližně třikrát nižšímu riziku úmrtí než skupina s nižším příjmem karotenoidů. Také riziko rakoviny u mužů ve skupině s vysokým příjmem bylo statisticky prokazatelně nižší. Obsah karotenoidů v krvi je relativně spolehlivým měřítkem konzumace ovoce a zeleniny.
Výzkum by měl objasnit, zda již dříve zjištěná nižší úmrtnost při vysoké konzumaci zeleniny a ovoce souvisí především s antioxidativním potenciálem karotenoidů.
Autoři studie z Institutu epidemiologie a veřejné zdravotní péče Univerzity Londýn se domnívají, že celkový obsah karotenoidů v krevní plazmě u starších osob může sloužit jako indikátor zdraví.