Bezpečnost potravin

Vyšší aplikace hnojiv v Německu

Vydáno: 5. 1. 2009
Autor:

V hospodářském roce 2007/08 bylo v Německu aplikováno podstatně více dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv.

V hospodářském roce 2007/08 s dobrými výrobními cenami bylo v Německu aplikováno podstatně více hnojiv: oproti období 2006/07 vzrostla aplikace dusíku o 13 %, fosforu o 19,7 % a draselných hnojiv o 15,5 %. U vápníku byl zaznamenán pouze mírný nárůst o 1,0 %. Celkově bylo aplikováno 1,81 mil. tun dusíkatých hnojiv, 0,32 mil. tun P2O5, 0,51 mil. tun K2O a 2,2 mil. tun CaO. Podle Spolkového statistického úřadu stoupla aplikace dusíku z 94 na 107 kg . ha–1, P2O5 z 16 na 19 kg . ha–1, K2O z 26 na 30 kg . ha–1 a CaO ze 123 na 125 kg . ha–1. V období 2007/08 byl dusík aplikován z 45 % ve formě LAV, ze 17 % ve formě močoviny a z 12 % ve formě roztoku ledku amonného s močovinou. To je v porovnání s obdobím 2006/07 o čtyři procenta více LAV a o dvě procenta méně močoviny. V podobě vícesložkových hnojiv bylo aplikováno pouze deset procent dusíku, zatímco u fosforu to bylo téměř devět desetin aplikovaného množství. Přitom převládal s 47 % podíl NP hnojiv. U draselných hnojiv bylo 57 % aplikováno ve formě chloridu, 35 % bylo zastoupeno ve vícesložkových hnojivech. U CaO se prodalo 71 % v uhličitanové formě.