Bezpečnost potravin

Vysoký obsah arzénu v mořské řase hijiki

Vydáno: 11. 8. 2010
Autor:

Varování spotřebitelů před konzumací této řasy. Doporučuje se zvolit jiný typ řas.

Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA) vydal doporučení pro spotřebitele, aby nekonzumovali mořskou řadu “hijiki”, a to proto, že obsahuje vysoké koncentrace anorganického arzénu. Je známo, že anorganický arzén zvyšuje u lidí riziko rakoviny.
 
FSA tímto varováním reaguje na sdělení, které obdržel od Evropské komise k mořské řase hijiki uvedené na trh pod názvem Clearspring, u které byl zjištěn vysoký obsah arzénu.
FSA proto radí spotřebitelům, aby nekonzumovali žádnou řasu typu hijiki. Místo ní by měli zvolit jiné druhy řas. Pokud se však řasa hijiki konzumuje příležitostně, nepředstavuje podle FSA vážné riziko.
FSA prověřoval kvalitu řas na trhu v roce 2004. U řasy hijiki byla zjištěna přítomnost anorganického arzénu, zatímco u řas typu arame, kombu, nori a wakame se anorganický arzén nenacházel.
Hijiki je výrazná, téměř černá řasa, která se používá v některých japonských restauracích hlavně k podpoře chuti k jídlu (appetiser nebo starter). Nepoužívá se v sushi nebo čínských restauracích.
Hijiki se také prodává k použití do polévek a salátů a do některých vegetariánských a veganových pokrmů, ve kterých tvoří mořské řasy složku. Lze ji najít také v odděleních speciálních potravin v některých supermarketech a velkoobchodech, dále v obchodech se zdravými potravinami a ve specializovaných obchodech prodávajících potraviny z Asie a Dálného východu.
FSA o svém nálezu informoval Evropskou komisi a požádal ji, aby vydala své stanovisko k řase hijiki, která se používá také v jiných zemích Evropské unie.
 
Současná legislativa
Nařízení pro obsah arzénu v potravinách platné v celé EU neexistuje. Ve Velké Británii existuje pro obsah arzénu v potravinách obecný limit 1 mg/kg, nicméně mořské řasy nejsou zahrnuty. Zvláštní limity se používají pro určité kategorie potravin. Např. nealkoholické nápoje určené přímo ke konzumaci mají limit 0,1 mg/kg. Britská nařízení byla stanovena v roce 1959, dříve, než bylo známo, že anorganický arzén způsobuje rakovinu.
V říjnu 2009 uveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) své stanovisko k riziku z arzénu v potravinách pro zdraví lidí. EFSA došel k závěru, že není dostatek údajů pro stanovení denního nebo týdenního tolerovatelného příjmu. EFSA proto doporučil, aby se příjem anorganického arzénu stravou snížil. Na základě tohoto se dá očekávat, že budou přijata nařízení pro obsah arzénu v potravinách na evropské úrovni.
 
 
Zdroj: FSA
 
Pozn.: V ČR platí vyhláška 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách. Uvedená vyhláška reguluje obsah arzénu ve vybraných výrobcích.
 
Potravina
Nejvyšší přípustné množství (mg/kg)
Čokoláda a kakaové máslo
0,5
Výrobky z kakaa
1,0
Dětská a kojenecká výživa
0,1
Ocet
1,0
Ovoce a ovocné šťávy
0,2