Bezpečnost potravin

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod – 2008

Vydáno: 4. 3. 2009
Autor: bodokova1

Studie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

Studie navazuje na práce provedené v roce 2006 a 2007. V roce 2006 byly práce provedeny na lokalitách Labe-Svádov, Orlík, Morava, v roce 2007 na lokalitách Lipno, Žermanice, Slezská Harta, Skalka, Labe-Obříství, Labe–Pardubice, Odra–Ostrava.
 
V roce 2008 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd) a perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB) ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Slapy, údolní nádrž Hněvkovice, údolní nádrž Nechranice, údolní nádrž Mušov, údolní nádrž Těrlicko, nádrž Olešná, Ohře – Žatec. 
 
Dále se v roce 2008  zjišťoval obsah dioxinů a DL-PCB ve svalovině ryb odlovených v lokalitě Labe – Děčín. Základním předpokladem pro hodnocení zdravotních rizik plynoucích z konzumace ryb ulovených sportovními rybáři je výběr reprezentativních druhů ryb pro danou lokalitu, tzn. výběr druhů a velikostních kategorií ryb nejčastěji ulovených a následně konzumovaných z dané lokality.
 
 
Celou studii naleznete ZDE.
 
 
Přílohy ke studii naleznete ZDE.
Zdroj: MZe