Bezpečnost potravin

Výsledky kontroly označování potravin v Německu

Vydáno: 10. 11. 2007
Autor: pospisilova

Souhrnná německá publikace podle zpráv zemských kontrolních úřadů SRN za r. 2005 s odkazy na tyto úřady a na platné předpisy.

Nakladatelství Behr´s Verlag GmbH, Hamburg, vydalo publikaci zpracovanou na základě zpráv úřadů pro dozor nad potravinami jednotlivých spolkových zemí SRN. Tato souhrnná zpráva se zaměřuje na vyhodnocení závad při označování u jednotlivých skupin potravin zjištěných v r. 2005.
Součástí publikace je adresář dozorových orgánů (příloha s. 1 a s. 2) a seznam právních předpisů týkajících se označování (se zahrnutím specifických předpisů pro jednotlivé skupiny potravin) platných v SRN, tzn. německé zákony a nařízení, směrnice Německé knihy potravin a nařízení ES.
Publikace (v německém jazyce) je k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně/ÚZPI Praha.

 

Domeier, D., Dössel, A.: Beanstandungen der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Auswertung der Jahresberichte der Überwachungsbehörden 2005. Behr´s Verlag GmbH, Hamburg, 2007, 92 s.