Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol potravin rostlinného původu dovezených přes letiště Frankfurt

Vydáno: 29. 3. 2010
Autor:

V Hessensku bylo v období 2007-2009 pozastaveno 18 zásilek dovezených potravin rostlinného původu z důvodu překročení reziduí pesticidů nejméně o 50 %.

V období od dubna 2007 do června 2009 bylo v kontrolních laboratořích Hessenska analyzováno 1244 vzorků dovezených potravin rostlinného původu (kontrola hraničního místa – letiště Frankfurt). Pro stanovení reziduí asi 300 pesticidů byla využita metoda QuEChERS. U 127 vzorků byl navíc fotometricky stanoven obsah fungicidů dithiokarbamátu a thiuramdisulfidu a u 63 vzorků i stanovení amitrazu plynovou chromatografií.

Akutní referenční dávka ARfD je definována jako množství látky přijaté během jednoho dne nebo jednoho pokrmu, které neznamená pro spotřebitele riziko.

Z celkového množství analyzovaných vzorků bylo 18 % (228 vzorků) pozastaveno z důvodu, že množství zjištěných pesticidů bylo nejméně o 50 % nad limitem. U 23 % z těchto pozastavených vzorků byla hodnota ARfD překročena o více než 100 %.

Země, z nichž potraviny pocházely byly podle míry překročení limitů rozděleny do tří skupin. Nejčastěji byly pozastaveny: koření, dýně, physalis, bazalka, maracuja, plodová zelenina.

Graficky jsou (v originálním zdroji) znázorněny pesticidy, které jsou obsaženy ve více než 25 % vzorků. V první řadě se jedná o karbendazim, imidacioprid a tabukonazol. V pozastavených rostlinných potravinách (marakuja, okra aj.) se nejčastěji vyskytovaly pesticidy: methiokarb, karbendazim, acefát, monokrotofos, triazofos a tebukonazol.

U plodin, které jsou v Evropě konzumovány velmi zřídka je obtížné přiřadit jim limity podle nařízení 396/2005. U hořkých dýňovitých produktů jako „hořký meloun“ (Momordica charantia) je těžké určit, zda je konzumován se slupkou nebo bez ní. Přitom např. pro fungicid iprodion platí podle nařízení pro jedlou slupku nejvyšší množství 1 mg/kg a pro nejedlou 2 mg/kg.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 106, 2010, č. 1, s. 6-9


Další informace:

Landesbetrieb Hessischer Landeslabor