Bezpečnost potravin

Výskyt střevních bakteriálních infekcí v EU

Vydáno: 13. 2. 2008
Autor:

Informace ze sítě ENTER-NET zřízené Evropskou komisí pro hlášení střevních infekcí.

Dne 7. listopadu 2007 se uskutečnila jednodenní konference odborné skupiny pro střevní bakteriální infekce Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Jeden z referátů na této konferenci se týkal výskytu salmonelóz a kampylobakterióz v ČR a v Evropě a zapojení ČR do evropské sítě ENTER-NET. ENTER-NET byla mezinárodní síť založená Evropskou komisí-GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) v roce 1997, do které se hlásily z jednotlivých zemí výskyty infekcí vyvolaných salmonelami, kampylobaktery a VTEC O157 (Escherichia coli produkujícími verocytotoxin).
V letech 2000–2005 zasílalo do sítě ENTER-NET hlášení o výskytu salmonelóz 26 zemí. Na základě těchto údajů se zjistilo, že ve zmíněném období došlo v Evropě k poklesu onemocnění salmonelózou o 28,6 % (Ze 192 887 případů v roce 2000 na 137 692 případů v roce 2005).
Údaje o výskytu kampylobakterií poskytlo do ENTER-NET v roce 2004 celkem 20 zemí. Porovnáním s výskytem v roce 2005 se zjistilo, že došlo v Evropě ke zvýšení počtu případů onemocnění ze 122 921 (2004) na 131 984 (2005).
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) připravuje sjednocení různých sítí, do kterých se hlásí výskyty onemocnění. ENTER-NET a jeho data se stanou součástí připravovaného systému hlášení infekčních onemocnění v EU, kterým se má stát TESSY (The European Surveillance System).
 
Zdroj: Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 16, 2007, č. 12, s. 547–548