Bezpečnost potravin

Výskyt salmonely u krůt v EU

Vydáno: 15. 5. 2008
Autor:

Výsledky monitoringu výskytu salmonely u krůt chovaných na komerčních farmách v EU v letech 2006–2007.


Salmonella
je patogen, který ve značné míře způsobuje onemocnění u lidí. Důležitým zdrojem infekcí u lidí způsobených salmonelou jsou hospodářská zvířata a potraviny živočišného původu. Aby se snížil výskyt salmonelóz v EU, zamýšlí se v rámci Společenství přijmout legislativu, ve které budou stanoveny pro zvířata určená k produkci potravin, včetně chovů krůt, cíle, kterých by se mělo,v souvislosti s výskytem salmonely, dosáhnout. Za tímto účelem byl proveden v EU průzkum zaměřený na zjištění výskytu salmonely u komerčních hejn krůt (hejno: minimálně 250 krůt pro chov nebo 500 krůt pro výkrm). Tento průzkum byl již třetím průzkumem provedeným ve Společenství.
Odběr vzorků u hejn krůt se prováděl v období říjen 2006–září 2007. Validované výsledky, které byly následně analyzovány, byly získány celkem z 539 hejn krůt pro chov a 3 769 hejn krůt pro výkrm. Do průzkumu se zapojilo kromě zemí EU i Norsko. Zjistilo se, že se v rámci EU vyskytuje salmonela u 13,6 % hejn krůt pro chov a u 30,7 % hejn krůt pro výkrm.
U hejn krůt testovaných pozitivně na salmonelu dochází k následné kontaminaci krůtího masa. Riziko pro zdraví člověka se zvyšuje při nedostatečné tepelné úpravě tohoto masa nebo v důsledku křížové kontaminace jiných potravin. Dostatečnou tepelnou úpravou a přísnou hygienou v kuchyni se riziko, které představuje salmonela v krůtím mase, snižuje.
Ačkoliv budou po přechodné období v rámci Společenství stanoveny cíle pravděpodobně pouze pro snížení výskytu S. Enteritidis a S. Typhimurium, je možné, aby jednotlivé země ve svých národních programech kontroly salmonely přijímaly opatření na snížení i ostatních serovarů, které představují v dané zemi vážné zdravotní riziko.
 
K dispozici je souhrn z monitoringu výskytu salmonely u krůt v EU 2006–2007 (Příloha 1), úplná zpráva (Příloha 2) a přílohy k této zprávě (Příloha 3).
 
Příloha 1: Souhrn ze zprávy (pdf, 28 kB, 2 strany)
Příloha 2: Zpráva o výskytu salmonely u krůt v EU 2006–2007 (pdf, 186 kB, 41 stran)
Příloha 3: Přílohy ke zprávě (pdf, 1,18 MB, 50 stran)
 
Zdroj: EFSA