Bezpečnost potravin

Výskyt salmonel v odvětví drůbeže v USA se snižuje

Vydáno: 17. 10. 2007
Autor: pospisilova

Podle pololetní zprávy FSIS (Food Safety and Inspection Service) z roku 2007 se v odvětví produkce brojlerů snižuje kontaminace produktů salmonelami.

Cílem FSIS je, aby 90 % provozů pro porážky brojlerů bylo do roku 2010 zařazeno do kategorie 1, kde kontaminace salmonelami dosahuje 10 nebo méně %.    
Do poloviny roku 2007 bylo  72 % zařízení pro porážku brojlerů zařazeno do kategorie 1; ve srovnání s rokem 2006  to bylo v první čtvrtině  roku 36 %. Počet podniků v kategorii 2, kde je povoleno rozšíření salmonel na  11-20 %  se snížil ve srovnání s rokem, 2006 z 52 na 23 %.  Počet podniků ve třetí kategorii (kde převaha salmonel dosahuje 20 %) se ve srovnání s rokem 2006 snížil z 12 na 5 %.