Bezpečnost potravin

Výskyt ptačí chřipky u drůbeže v EU v roce 2010

Vydáno: 21. 2. 2011
Autor:

Souhrnný přehled podle jednotlivých členských států EU. ČR bez výskytu.

V reakci na výskyt vysoce patogenního viru ptačí chřipky H5N1 požádala Evropská komise všechny členské státy, aby zdokonalily svůj dohled nad ptačí chřipkou tak, aby byla včas zaznamenána a mohlo se rychle reagovat na její výskyt.
Komise financuje národní monitorování domácí drůbeže a divokých ptáků. Členské státy musí zasílat Evropské komisi a Světové organizaci pro zdraví zvířat oznámení o nemoci v případě, že je vysoce patogenní virus zjištěn u drůbeže nebo divokých ptáků a nízkopatogenní virus subtypu H5 a H7 je izolován z drůbeže. Členské státy musí hlásit Komisi výsledky svého dozoru.
V příloze je souhrnný přehled o výskytu ptačí chřipky u drůbeže v jednotlivých členských státech EU v roce 2010.

Příloha: Summary Overview Report 2010 (pdf; pozitivní výsledky zahrnují všechny subtypy ptačí chřipky A: H5, H7, aj.)

Zdroj: Evropská komise