Bezpečnost potravin

Výskyt plísně Fusarium spp. u pšenice ozimé v ČR v roce 2008

Vydáno: 25. 3. 2009
Autor:

Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé v roce 2008.

Cílem průzkumu prováděného Státní rostlinolékařskou správou (SRS) a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) byl monitoring výskytu růžovění klasů pšenice v klasech pšenice ozimé na pozorovacích bodech (PB), včetně stanovení stupně napadení klasů a obsahu deoxynivalenolu (DON).
Z celkového množství 151 odebraných vzorků klasů bylo 72 vzorků napadeno růžověním klasů pšenice (hodnoceno symptomaticky), tj. 48 %.
Vzorků se zvýšeným obsahem DON (>0,5 mg/kg zrna) bylo zjištěno celkem 6, tj. 4 % všech odebraných vzorků. Nejvyšší obsah DON činil 22,85 mg/kg zrna. Hygienický limit pro množství DON u zrna (1,250 mg/kg) byl překročen ve 3 případech a v 1 případě se jeho obsah k tomuto limitu blížil. Průměrný obsah DON ve vzorcích s jeho výskytem byl 0,47 mg/kg zrna.
 
Zdroj: SRS