Bezpečnost potravin

Výskyt onemocnění zvířat v EU v roce 2008

Vydáno: 9. 4. 2009
Autor:

Přehled o výskytu nemocí zvířat podle typu onemocnění nebo země. Situace v ČR.

V rámci systému ohlašování nemocí zvířat (ADNS) se na základě informací z členských států vyhotovují přehledy o výskytu nemocí zvířat za příslušný rok. V uvedeném přehledu jsou hlášené případy onemocnění rozděleny podle dvou hledisek:
– typu onemocnění,
– země.
 
Evropská komise uveřejnila dne 8.4.2009 přehled o výskytu onemocnění zvířat v EU za rok 2008 (viz příloha). V níže uvedené tabulce je uvedena situace v ČR.
 
Onemocnění
Datum posledního výskytu
Počet případů
B.T. (modrý jazyk)
13.11.2008
9
V.H.S. (viral haemorrhagic septicaemia)
16.07.2008
3
 
 
 
Heslo “ADNS” v A–Z slovníku pro spotřebitele