Bezpečnost potravin

Výskyt nízkopatogenní  aviární  influenzy H7 v ČR

Vydáno: 25. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 24.2.2009.

Dne 24. 2. 2009 byla zjištěna Národní referenční laboratoří pro aviární influenzu SVÚ Praha nízkopatogenní  aviární  influenza H7 v chovu husy domácí firmy Rybářství Hodonín, s.r.o., rybník Písečný na okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

Nákaza byla zjištěna na základě pravidelně prováděného monitoringu Státní veterinární správy, kdy jsou každoročně vyšetřovány všechny komerční chovy husí a kachen. Orgány veterinární správy přijaly neprodleně opatření v souladu s vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy. Dojde tak k utracení veškeré drůbeže na hospodářství. Kolem ohniska bude vytvořeno 1 km pásmo s omezením, kde budou mimořádnými veterinárními opatření stanoveny veterinární požadavky ve vztahu k laboratorním vyšetřováním, přesunům drůbeže, provádění dezinfekce v komerčních hospodářstvích, které vydá Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj.

U tohoto případu je nutné zdůraznit, že se jedná o nízkopatogenní aviární influenzu, nehrozí  proto žádné nebezpečí přenosu nákazy na člověka, ani jiné savce.

Tímto se ČR zařadila mezi další země, kde byl v poslední době zjištěn výskyt  nízkopatogenní aviární  influenzy jako jsou  Německo, Francie, Belgie a Itálie.

K. Val., SVS ČR

Pro další informace můžete kontaktovat:

MVDr. Zbyněk Semerád
ředitel odboru
č. dv. 320
tel.: +420 227 010 145
mobil: +420 606 643 931
e-mail: z.semerad@svscr.cz
e-mail: epiz@svscr.cz
 

Oddělení ochrany zdraví zvířat:
MVDr. Petr Šatrán, Ph.D.
vedoucí oddělení
č. dv. 320
tel.: +420 227 010 150
mobil: +420 606 638 735
e-mail: p.satran@svscr.cz

Více informací o ptačí chřipce najdete v publikaci J. Dubna: Aktuálně o ptačí chřipce, kterou vydalo MZe ČR v roce 2007 nebo v publikaci P. Šatrána–J. Dubna: Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin.

Informace o ptačí chřipce na stránkách ICBP.