Bezpečnost potravin

Výskyt MAP a MAA v chovech dojnic v ČR

Vydáno: 28. 5. 2010
Autor:

Výsledky monitoringu provedeného v letech 2002–2004.

Celkem 251 vzorků mléka z mléčných kontejnerů (bulk tank milk, BTM) bylo monitorováno v ČR v letech 2002–2004 na přítomnost Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) a Mycobacterium avium subsp. avium (MAA). K detekci byla použita metoda kultivace a polymerázové řetězové reakce (PCR).
U vybraných farem (sedm farem) se opakovaně odebíraly vzorky BTM pro detekci MAP a MAP DNA.
Metodou kultivace se u 5 (2 %) vzorků z 251 BTM zjistila přítomnost MAP a u 85 (33,9 %) vzorků z 251 BMT přítomnost MAP DNA. MAA byl zjištěn kultivací a PCR u 1 (0,4 %) vzorku z 251 BTM.
Tato studie demonstruje přítomnost MAP a MAA u dojnic v ČR. Výsledky studie jsou v příloze.
 
 
Uvedená práce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (Brno) a Výzkumného ústavu mlékárenského (Praha) vznikla v rámci projektů EU (PathogenCombat a ParaTBTools) a grantu MZe (Projekty MZe 0002716201 a GH81065).
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 27, 2010, č. 5, s.372–378
 

PathogenCombat: výzkumný projekt EU zaměřený na boj s patogeny
Diskuse o Morbus crohn a MAP
MED-VET-NET/MVN Association: výzkumný projekt EU