Bezpečnost potravin

Výroční zpráva FVO za rok 2007

Vydáno: 5. 11. 2008
Autor:

Zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti v EU. Přehled kontrol provedených v ČR v roce 2007.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office) Evropské komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele zveřejnil výroční zprávu za rok 2007 (viz příloha).
V roce 2007 provedl FVO rovněž inspekce v ČR, a to se zaměřením na:
 
– hodnocení programu vymýcení vztekliny (2007-7362);
– hodnocení oficiálních kontrol zaměřených na výrobu a uvádění na trh kojenecké výživy počáteční a následné a potravin pro malé děti; součástí hodnocení byl i dodavatelský řetězec (2007-7140);
– hodnocení implementace požadavků EU na zdraví zvířat v souvislosti s obchodováním živých zvířat v rámci Společenství (2007-7240);
– bovinní spongiformní encefalopatii (2007-7231);
– hodnocení systému kontrol zaměřených na walfare zvířat na farmách (2007-7232).
 
Přístup ke zprávám FVO z inspekce
Jednotlivé zprávy FVO z inspekcí v zemích EU i třetích zemí jsou volně přístupné. Lze je vyhledat v databázi zpráv a to zadáním příslušného čísla-kódu zprávy. Čísla zpráv FVO z inspekcí v ČR jsou uvedena v závorce. Příslušné číslo (např. 2007-7362) se zadá do políčka pro vyhledávání v databázi zpráv.
 
Příloha: FVO Annual Report 2007 (pdf, 2 MB, 46 stran)