Bezpečnost potravin

Výroční konference a výstava Institutu potravinářských technologů

Vydáno: 17. 6. 2007
Autor: pospisilova

Největší odborná potravinářská akce v USA se uskuteční ve dnech 28. 7.–1. 8. 2007 v Chicago.

Ve dnech 28. července až 1. srpna 2007 se uskuteční v Chicago(USA) výroční konference a výstava Institutu potravinářských technologů (IFT). Klíčovým tématem letošního ročníku je “zdraví, prospívání a potraviny”. Velká pozornost bude věnována inovacím. Celkový přehled akcí, které se v rámci výstavy a konference IFT uskuteční, je k dispozici v informačním letáku (viz příloha).
Očekává se, že výstavu a konferenci navštíví více než 20 000 potravinářských odborníků z celého světa. Vědecký program bude rozdělen do více než 150 zasedání, bude prezentováno více než 1 400 ústních a posterových sdělení. Více než 40 zasedání se bude zaměřovat na pět klíčových prvků souvisejících s tématem “zdraví, prospívání a potraviny”. Je to:
– vývoj výrobků,
– inovace,
– mezinárodní postupy a postupy USA,
– přísady a potraviny k podpoře zdraví,
– legislativa.
Před vlastním konáním konference a výstavy IFT, ale i v jejím průběhu, se uskuteční devět krátkých jednodenních až dvoudenních školení (např. na téma “úvod do nanobiotechnologie”) a dále několik specializovaných konferenci:
 
Konference se bude zaměřovat na:
1. Perspektivy nanotechnologie ve vybraných regionech světa, např. Evropy, Asie a Ameriky.
2. Potenciální výhody a rizika spojená s nanovědou zaměřenou na potraviny.
3. Potenciální apliace nanovědy v potravinářství, např. vývoj produktů/přísad, výroba potravin, potravinářské strojírenství, nezávadnost (safety) potravin, bezpečnost (security/defence) potravin, potravinářské obaly.
4. Současné poznatky o potenciálních problémech souvisejících s legislativou a bezpečností při použití nanomateriálů v potravinářství.
 
Symposium organizuje čínsko-americká potravinářská společnost (The Chinese American Food Society, CAFS). Více informací je na www.chinesehealthfood.net.
 
Jde o akci the Society for Nutrition Education (SNE). Program konference.
 
– Global Food Safety & Quality Conference (1. 8. 2007)
 
Na výstavě Food Expo se představí více než tisíc společností z celého světa. Vystavující společnosti se budou ucházet o ceny za inovace v oblasti výrobků, technologií, přísad, přístrojů, zařízení nebo služeb, popř. za nové aplikace pro stávající výrobky a služby. Součástí bude forum pro nové výrobky a technologie. Dále zde bude pavilon společnosti Mintel  “Global New Products Pavilon” pro nové výrobky z celého světa a pavilon společnosti Innova “Taste the Trend”. V informačním letáku jsou představeny další pavilony a doprovodné akce.