Bezpečnost potravin

Vylepšování potravin prostřednictvím nanovědy

Vydáno: 25. 9. 2008
Autor:

To bylo tématem 3. mezinárodní konference IFT, která se konala 27.–28.6.2008 v New Orleans (USA).

Ve dnech 27.–28. června 2008 se konala v New Orleans (USA) v pořadí již třetí mezinárodní konference IFT (Institutu potravinářských technologů) zaměřená na nanovědu v sektoru potravin. Současně s konferencí proběhlo výroční zasedání a výstava (Food Expo®) organizovaná poradní skupinou pro nanovědu při IFT a sponzorovaná Ministerstvem zemědělství USA (USDA–CSREES), The Royal Dutch Embassy a AFMNet (Advanced Foods & Materials Network of Canada).
Tématem konference, které se zúčastnilo více než 150 odborníků na potraviny z celého světa,
byly pokroky v potravinářské nanovědě a nanotechnologii. Byly prezentovány příklady komerčních inovací ve třech klíčových oblastech uplatnění:
– technologie potravinářských složek,
– bezpečnost a ochrana potravin,
– potravinářské obaly.
 
Konferenci zahájili Colien Hefferan (USDA–CSREES) a Frans Kampers (Bionanotechnology Centre for Food and Health Innovation, University of Wageningen, Nizozemí).
Oba řečníci uvedli, že nanověda, nanoinženýring a nanotechnologie mají potenciál řešit problémy zemědělsko-potravinářského sektoru, např.:
– vyrábět více vysoce kvalitních potravin udržitelným způsobem,
– dodávat spotřebiteli potraviny s větším zdravotním prospěchem.
Na počátku konference účastníci shlédli video pod názvem “The Science of Small” vytvořené USDA–CSREES. Byly na něm uvedeny čtyři výzkumné případy (stories) aplikace nanotechnologie v potravinách a v zemědělství, a sice:
 
1. “Super cloth” – super látka, která detektuje biorizika, např. E. coli a jiné patogeny; byla vytvořena vědci na Cornell University.
2. Biosenzor nanorozměrů, který detektuje onemocnění na farmách a v nemocnicích.
3. “New skin” – nová kůže vytvořená z kukuřičné bílkoviny na University of Illinois.
4. “Nanoscale tracers” – vyhledávače zdrojů znečištění na farmách (na poli i ve vodě).
 
Více informací je k dispozici na internetové stránce USDA–CSREES.
 
Pozn.:
* První mezinárodní konference IFT věnovaná potravinářské nanovědě se konala ve dnech 28.–29. června 2006 (Orlando, FL, USA). Více informací zde.
* Druhá mezinárodní konference IFT věnovaná potravinářské nanovědě se konala dne 1. srpna 2007 (Chicago, IL, USA). Více informací zde.