Bezpečnost potravin

Výhody, přínosy a možnosti ekoznačení a propagace ekoznačky

Vydáno: 14. 3. 2007
Autor: pospisilova

Pozvánka na seminář.

Seminář, který pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s mnisterstvem životního prostředí (dále MŽP) ve čtvrtek 22. března 2007 od 9.30 hodin, v budově MŽP, Vršovická 65, Praha 10, se bude zabývat Výhodami, přínosy a možnostmi ekoznačení a propagace ekoznačky.

 

Při agentuře CENIA se problematikou ekoznačení a udílení ekoznaček v České republice zabývá Agentura pro ekologicky šetrné výrobky.

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky představí na semináři svou činnost, jejíž prvořadým úkolem je snaha dovést zájemce především z řad výrobců, dovozců či prodejců spotřebního zboží k úspěšnému zakončení hodnotícího procesu pro získání ekoznaček. Tím je slavnostní udělení práva užívat ekoznačku „Ekologicky šetrný výrobek“ garantovanou ministerstvem životního prostředí či evropskou ekoznačku „The Flower“ garantovanou Komisí Evropské unie.

 

Seminář je určen nejen potenciálním žadatelům o udělení ekoznačky, ale i současným držitelům některé z ekoznaček, stejně tak i široké odborné a laické veřejnosti. Je určen všem, kteří chtějí získat informace z oblasti spotřebitelských trendů a související problematiky životního prostředí.

 

Seminář je ideálním způsobem, jak zjistit pravidla získání ekoznačky Evropské unie nebo České republiky. Zodpoví na otázky ohledně „uznávání“ ekoznačky České republiky v zahraničí. Dozvíte se, jaké jsou označené výrobky, které firmy je vyrábějí, jak je ekoznačka prezentována veřejnosti, jaké výhody mají její držitelé a jaké služby poskytuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Představí projekt, jak se zábavnou formou o ekoznačení učí na více jak 500 školách po celé České republice, představí práci Ministerstva životního prostředí i Komise EU v oblasti podpory certifikovaných výrobků v rámci státní správy a další aktivity.

 

Přihlášky se přijímají do 16. března na kontaktní adrese:

Mgr. Adéla Petrová

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Kodaňská 10, 100 10  Praha 10

tel.: 267 225 289, e-mail: adela.petrova@cenia.cz