Bezpečnost potravin

Vydána příloha II nařízení 1333/2008/ES se seznamem přídatných látek

Vydáno: 18. 11. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Nařízení 1129/2011/EU mění od 1. 6. 2013 dosavadní přílohu II nařízení 1333/2008/ES. Několik  změn platí od 2. 12. 2011. Podle dalšího nařízení - 1131/2011/EU lze od 2.12.2011 používat steviol-glykosidy.

Nařízení 1333/2008/ES bylo v r. 2008 vydáno s tím, že do té doby, než bude provedena revize aditiv a přeformulována a vydána konečná verze přílohy II se seznamem povolených aditiv a s podmínkami jejich použití, budou se používat ustanovení čl. 2 odst. 1, 2 a 4 směrnice 94/35/ES o sladidlech, čl. 2 odst. 1 až 6 a odst. 8 až 10 směrnice 94/36/ES o barvivech a článků 2 a 4 směrnice 95/2/ES o ostatních aditivech a také přílohy těchto jinak zrušených směrnic.
Nyní byla
nařízením 1129/2011/EU, ze dne 11. listopadu 2011, vydána „definitivní“ příloha II, která platí od 1. 6. 2013.
Od 2. 12. 2011 se povoluje použití  bazického methylmetakrylátového kopolymeru (E 1205)   na povrchu doplňků stravy a zvyšuje možnost přídavku oxidu křemičitého (E551) v náhradách soli.
Úřední věstní EU, L 295, 12. 11. 2011, s. 1

Dále bylo vydáno nařízení 1131/2011/ES, kterým se od 2. 12. 2011 povoluje použití steviol-glykosidů (E 960) jako sladidel.
Úřední věstní EU, L 295, 12. 11. 2011, s. 205