Bezpečnost potravin

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku EFSA

Vydáno: 5. 11. 2013
Autor: KM EFSA

Termín pro podání přihlášky je 25. listopadu 2013

Výkonný/á ředitel/ka bude jmenován/a správní radou EFSA na základě seznamu sestaveného Evropskou komisí.

Datum uzávěrky registrace je 25. listopadu 2013. Elektronické přihlášky se přijímají pouze do 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém souboru.

Zdroj: Úřední věstník EU 2013/C 310 A/01, dostupné na http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:310A:SOM:CS:HTML